indexÚspechy našich žiakov
Úspechy našich žiakov

 

Najvýznamnejšie úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019:

 

JEDNOTLIVCI

Lucia Čižláková

3. A

A Slovo bolo u Boha – krajské kolo – 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto

Andrea Sitárová

3. A

Šaliansky Maťko – krajské kolo – 3. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo – úspešná riešiteľka

Nina Sucháňová

5. B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 2. miesto

Adriana Fliegová

3. B

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto

Stanislava Keptúnová

5. A

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto

Laura Valachová

9.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto

Jozef Mitošinka

8.

Pytagoriáda – okresné kolo – 2. miesto
Majstrovstvá okresu v rapid šachu – 2. miesto

Ján Krajčo

8.

Pytagoriáda – okresné kolo – 1. miesto
Tvorba prezentácií v powerpointe – mestská súťaž – 3. miesto

Ivan Galovič

8.

Pytagoriáda – okresné kolo – úspešný riešiteľ
Olympiáda z ANJ – okresné kolo – 3. miesto

Hana Galovičová

5. A

Matematická olympiáda – okresné kolo – 2. miesto

Bibiana Semanišinová

7.

Hod kriketovou loptičkou, krajské kolo – 3. miesto

Matúš Marko

7.

Skok do diaľky, okresné kolo – 2. miesto

Rudolf Karaba

4.

Šachový turnaj k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika v Nitre, 3.miesto

Lukáš Orolín

5. B

Šachová liga – 3. miesto

Tomáš Orolín

5. B

Mikulášsky šachový turnaj, 1. miesto

Šimon Némethy

1.

Slávik Slovenska – okresné kolo – 2. miesto

Laura Jendrálová

8.

Slávik Slovenska – okresné kolo – 3. miesto

Veronika Poluchová

3. A

Biblia očami detí – diecézne kolo – 1. miesto

Katarína Palušová

3. B

Cyril a Metod očami detí – mestská súťaž – 1. miesto

Lenka Haňová

6.

Mestská polícia naša ochrana – mestská súťaž – 1. miesto

Sofia  Schneiderová

7.

Mestská polícia naša ochrana – mestská súťaž –  2.  miesto

 

DRUŽSTVÁ

Ivana Roháčová,
Jozef Mitošinka,                
Ján Krajčo

7., 8., 8.,

Biblická olympiáda – dekanátne kolo – 2.  miesto

Caroline Chelsea Korf,  Lucia Čižláková,  Adriana Illášová,
Martina Haritunová

5. A, 3. A, 8., 6.

Stolný tenis dievčatá – Majstrovstvá kraja – 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska – 7. miesto

Jozef Mitošinka,
Viliam Laudon, 
Filip Magdolen,  Katarína Poluchová

8., 5.A, 5. A

 Šachová liga, majstrovstvá okresu – 3. miesto

Družstvo chlapcov

2. stupeň

Volejbal – krajské kolo – 2. miesto

Družstvo dievčat

2. stupeň

Volejbal – okresné kolo – 2. miesto

Družstvo chlapcov

2. stupeň

Stolný tenis – okresné kolo – 3. miesto