index
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.
Vďaka projektu sme zamestnali dve asistentky učiteľa na plný úväzok, jednu na polovičný úväzok a školskú psychologičku.  Projekt je zameraný na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a kompetencií žiakov so zdravotným znevýhodnením, zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

Na stiahnutie: