indexOrganizácia školského roka

Zvonenie:

1. hod. 08.00 - 08.45

2. hod. 08.55 - 09.40

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 10.55 - 11.40

5. hod. 11.50 - 12.35

6. hod. 12.45 - 13.30


Škola sa pre deti v školskom klube otvára o 6,30 hod.

Záujmová činnosť detí a žiakov v ŠKD a CVČ končí o 16,30 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022


jesenné prázdniny: 28. októbra 2021 – 29. októbra 2021
(nástup do školy: 2. novembera 2021 - utorok)

 

vianočné prázdniny: 23. decembra 2021 – 7. januára 2022
(nástup do školy: 10. januára 2022 - pondelok)

 

polročné prázdniny: 4. februára 2022
(nástup do školy: 7. februára 2022 - pondelok)


jarné prázdniny: 28. februára 2022 –4. marca 2022
(nástup do školy: 7. marca 2022 - pondelok)

 

veľkonočné prázdniny: 14. apríla 2022 – 19. apríla 2022
(nástup do školy: 20. apríla 2022 - streda)


letné prázdniny: 1. júla 2022 – 31. augusta 2022
(nástup do školy: 2. septembra 2022)