indexOrganizácia školského roka

Zvonenie:

1. hod. 08.00 - 08.45

2. hod. 08.55 - 09.40

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 10.55 - 11.40

5. hod. 11.50 - 12.35

6. hod. 12.45 - 13.30


Škola sa pre deti v školskom klube otvára o 6,30 hod.

Záujmová činnosť detí a žiakov v ŠKD a CVČ končí o 16,30 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

Prázdniny šk. rok 2022/2023

 

Termín prázdnin

Začiatok  vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2023
(piatok)

30. október –
31. október 2023 

2. november
2023
(štvrtok)

vianočné

22. december 2023
(piatok)

23. december
2023
– 7. január 2024

8. január 2024
(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2024
(piatok)

19. február –
23. február 2024

26. február 2024
(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2024
(piatok)

26. február –
1. marec 2024

4. marec 2024
(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

1. marec 2024
(piatok)

4. marec –
8. marec 2024

11. marec 2024
(pondelok)

veľkonočné

27.marec 2024
(streda)

28. marec –
2. apríl 2024

3. apríl 2024
(streda)

letné

28. jún 2024
(piatok)

1. júl –
1. september 2024

2. september
2024
(pondelok)