indexŠkolská jedáleň
Školská jedáleň
Prevádzka kuchyne: od 6.30 do 14.30 hod.
č. tel.: 0910 842 715
č. účtu:
SK3002000000000040536192
Odhlásenie z obeda: www.zs-ladislava.edupage.org

Pravidlá v školskom stravovaní podľa zákona č. 375/2018

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.


Rodič dopláca:

 • na stravnú jednotku:  0,01 € (žiak 1. stupňa) / 0,10 € (žiak 2. stupňa),
 • na réžiu: 4,- € / mesiac,
 • na jednorázovú zálohu za čip: 4,- € (noví stravníci).

Podmienky stravovania žiakov v ŠJ
 • Prihlásenie žiaka na stravovanie v ŠJ nie je povinné.
 • Každý prihlásený žiak - stravník, ktorý sa zúčastní vyučovania,  musí uvarený obed odobrať, nesmie sa z neho svojvoľne odhlásiť.
 • Vydanie obeda bude možné len na pridelený čip žiaka. Ďakujeme za rešpektovanie tejto podmienky, veľmi nám tým uľahčíte prácu. V prípade straty čipu si žiak zakúpi u vedúcej ŠJ nový čip za 4,- €.
 • Rodič je povinný chýbajúceho žiaka odhlásiť z obeda vždy deň vopred do 14.00 h.
 • Rodič odhlasuje svoje dieťa aj v prípade, ak vopred vie, že bude chýbať  v čase vydávania obeda (napr. z dôvodu návštevy lekára) a obed si neodoberie.
 • Ak sa žiak zúčastní aspoň na 1 vyučovacej hodine a odoberie si obed, má nárok na štátnu dotáciu.
 • Rodič uhradí obed v plnej výške (1,20 €+ doplatok na stravnú jednotku), ak žiak nie je na vyučovaní a neodhlásil sa z obeda (teda aj v 1. deň choroby) a v prípade neodobratia  obeda žiakom prítomným v škole.
 • V 1. deň neprítomnosti žiaka v škole môže rodič neodhlásený obed odobrať do prinesených nádob.
 • Žiakov, ktorí nie sú v škole v čase obeda z dôvodu výletu, exkurzie, súťaže odhlasujú z obeda učitelia.
 • Rodičia môžu žiaka odhlásiť zo stravovania v ŠJ aj v priebehu školského roka. Musia tak urobiť písomne, najneskôr 5 dní pred začiatkom nového mesiaca. Odhlášku od stravovania si vyzdvihnú u vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie z obeda (deň vopred do 14.00 h)
NÁVOD NA NAINŠTALOVANIE APLIKÁCIE EDUPAGE do mobilného zariadenia  (noví žiaci):
Aplikácia Edupage sa dá stiahnuť cez obchod „Google Play“.
Pri prihlásení budete zadávať prihlasovacie meno a heslo (dostali ste ho vygenerované na Váš  mail).

 • Inštalácia aplikácie edupage do mobilu nie je nevyhnutná. Do edupage sa dá prihlásiť aj cez link na webovej stránke školy www.zs-ladislava.sk alebo priamo cez google na: www.zs-ladislava.edupage.org.
 • Prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena a hesla

POSTUP V MOBILNOM ZARIADENÍ

 • Vybrať JEDÁLNY LÍSTOK
 • Vybrať DÁTUM
 • Kliknúť na červený rámik „ODHLÁSIŤ SA“

POSTUP V PC

 • Vybrať KOMUNIKÁCIA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – JEDÁLNY LÍSTOK
 • Vybrať príslušný TÝŽDEŇ a v ňom DEŇ
 • Kliknúť na hnedý rámik „ODHLÁSIŤ SA“

Spôsob úhrady poplatkov za stravovanie v ŠJ

 • Na začiatku šk. roka 2020/21  zaplatí rodič za každého žiaka - stravníka zálohu 25,- €. Z nej budú sťahované poplatky za každý neodobratý / neodhlásený obed. Na konci šk. roka bude stav zálohy vyúčtovaný a preplatok vrátený.
 • Na každý mesiac zaplatí rodič doplatok na stravovanie v hodnote cca. 4,20 € (žiak 1. stupňa) alebo cca. 6,- € (žiak 2. stupňa) v závislosti od počtu dní v mesiaci.
 • Spôsob úhrady: jednou platbou za obdobie september – december 2020

1. stupeň: 25,- € záloha + 16,80 € réžia = 41,80 € k úhrade
2. stupeň: 25,- € záloha + 24,80 € réžia = 49,80 € k úhrade

 • Prosíme uhradiť na č. účtu: SK3002000000000040536192 do 15. 9. 2020.

Do správy pre prijímateľa zadať:  meno a priezvisko žiaka, trieda

Prihláška na stravovanie: --tu--