indexŠkolská jedáleň
Školská jedáleň
Prevádzka kuchyne: od 6.30 do 14.30 hod.
č. tel.: 0910 842 715
č. účtu:
SK30 0200 0000 0000 4053 6192
Odhlásenie z obeda: www.zs-ladislava.edupage.org
Vedúca jedálne: Katarína Mikulová

Pravidlá v školskom stravovaní podľa zákona č. 375/2018


CUDZÍ STRAVNÍCI - seniori

 • cena obeda 3,40 €
 • výdaj obedov 11:00 h až 11:30 h do prinesených obedárov
 • objednanie stravovania u vedúcej školskej jedálne
 • prihlásení stravníci odoberajú stravu pravidlne počas dní školského vyučovania

Spôsob úhrady poplatkov za stravovanie v ŠJ

 • Bankovým prevodom, alebo poštovú poukážku
 • Prosíme uhradiť na č. účtu: SK30 0200 0000 0000 4053 6192 do 10. dňa, mesiac vopred.
 • Do správy pre prijímateľa zadať:  meno a priezvisko

 

STRAVOVANIE ŽIAKOV


Cena stravy:

 • stravná jednotka (obed):  1,70 € (žiak 1. stupňa) / 1,90 € (žiak 2. stupňa),
 • na réžiu: 4,- € / mesiac,
 • na jednorázovú zálohu za čip: 4,- € (noví stravníci).

Podmienky stravovania žiakov v ŠJ
 • Prihlásenie žiaka na stravovanie v ŠJ nie je povinné.
 • Vydanie obeda bude možné len na pridelený čip žiaka. Ďakujeme za rešpektovanie tejto podmienky, veľmi nám tým uľahčíte prácu. V prípade straty čipu si žiak zakúpi u vedúcej ŠJ nový čip za 4,- €.
 • Rodič je povinný chýbajúceho žiaka odhlásiť z obeda vždy deň vopred do 14.00 h.
 • Rodič odhlasuje svoje dieťa aj v prípade, ak vopred vie, že bude chýbať  v čase vydávania obeda (napr. z dôvodu návštevy lekára) a obed si neodoberie.
 • V 1. deň neprítomnosti žiaka v škole môže rodič neodhlásený obed odobrať do prinesených nádob.
 • Žiakov, ktorí nie sú v škole v čase obeda z dôvodu výletu, exkurzie, súťaže odhlasujú z obeda učitelia.
 • Rodičia môžu žiaka odhlásiť zo stravovania v ŠJ aj v priebehu školského roka. Musia tak urobiť písomne, najneskôr 5 dní pred začiatkom nového mesiaca. Odhlášku od stravovania si vyzdvihnú u vedúcej ŠJ.

Spôsob úhrady poplatkov za stravovanie v ŠJ

 • Bankovým prevodom, alebo poštovú poukážku
 • Prosíme uhradiť na č. účtu: SK30 0200 0000 0000 4053 6192 do 10. dňa, mesiac vopred.
 • Do správy pre prijímateľa zadať:  meno a priezvisko žiaka, trieda