indexškolská knižnica
Školská knižnica
Výpožičné hodiny: PO - PIA od 8,00 hod. do 11,30 hod.
  od 12,00 hod. do 15,00 hod.

Naša školská knižnica sídli v priestoroch čitárne na prízemí našej školy. V jej priestoroch sa odohrávajú viaceré školské aktivity, ktoré pozdvihujú ducha a v deťoch prebúdzajú driemajúcu túžbu po poznaní a o rozvíjajú ich fantáziu. Preto ju právom možeme nazvať srdcom školy. Je miestom konania recitačných a speváckych súťaží, besied so spisovateľmi, blokového vyučovania, zaujímavých podujatí vrámci knižného festivalu. V spolupráci s Tribečskou knižnicou už tradične organizujeme čitateľský maratón, mladší žiaci si čítajú s Osmijankom a starší dokonca trávia Noc v knižnici.

Správca školskej knižnice a školský knihovník: Mgr. Eva Bajzíková