indexPersonálne obsadenie

Voľné pracovné miesto

Hľadáme nového kolegu / kolegyňu s aprobáciou učiteľstvo pre 1. stupeň s nástupom od 1. 9. 2022. Žiadosti so životopisom môžete posielať mailom alebo poštou do 20. 5. 2022. Termín a čas výberového konania oznámime uchádzačom mailom.

 

Vedenie školy:

Mgr. art. Dominika Balková - riaditeľka školy
Mgr. Katarína Gardianová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Robert Kurowidzki OSPPE - duchovný správca školy

 

Ekonomické oddelenie:

Beáta Kluková - personalistka
Slávka Jančovičová - ekonómka


Triednictvo na I. stupni:

I.A Mgr. Martina Grznárová 1.- 4. roč.
I.B Mgr. Július Hanko 1.- 4. roč.
II.A Mgr. Janka Bošanská 1.- 4. roč.
II.B Mgr. Janette Thomasová 1.- 4. roč.
III.A Mgr. Eva Bajzíková 1.- 4. roč.
III. B Mgr. Janka Králiková 1.- 4. roč.
IV. PaedDr. Lenka Krajčová 1.- 4. roč.

Triednictvo na II. stupni:

V. Mgr. Juraj Kamenický ANJ - TAL
VI.A PaedDr. Katarína Korecová  SJL - HUV
VI.B Mgr. Ľuboš Ďurnek SJL - DEJ
VII. Mgr. Peter Schwarz TSV
VIII. A Mgr. Soňa Košíková MAT - KNB
VIII. B Mgr. Zuzana Sucháňová - výchovná poradkyňa MAT - VYV
IX. Mgr. Oľga Kupcová FYZ - CHE


Netriedni učitelia:

Mgr. Emília Andelová BIO-CHE
Mgr. Anna Nebusová - sr. Immaculata KNB
Mgr. Miroslav Hruška OSPPE KNB
Gabriela Piknová 1.- 4. roč.

Školský psychológ:

Mgr. Miriama Križmová

Asistentky učiteľa:

Bc. Lucia Švihulová
Gabriela Piknová
Mgr. Monika Hrčková
Mgr. Lucia Benková

Vychovávateľky ŠKD:


Eva Dvončová
Eva Šuplatová
Mgr. Magdaléna Sílešová
Bc. Lucia Švihulová

Centrum voľného času:

Bc. Lucia Švihulová
Mgr. Magdaléna Sílešová

 

Školská jedáleň:

Daniela Babicová - vedúca jedálne
Janka Gregušová - hlavná kuchárka
Alena Golejová  
Zuzana Poláková  

Školník:

Vladimír Vavák

Upratovačky:

Oľga Schwarzová
Kvetoslava Kurilová
Jana Tichá