indexPersonálne obsadenie

Hľadáme učiteľa / učiteľku pre 2. stupeň

s aprobáciou v kombinácii týchto predmetov: geografia, slovenský jazyk, občianska náuka, informatika, anglický jazyk, katolícke náboženstvo, fyzika, hudobná výchova
Vaše žiadosti so životopisom pošlite na: zs.sv.ladislava.to@gmail.com

 

Vedenie školy:

Mgr. art. Dominika Balková - riaditeľka školy
Mgr. Katarína Gardianová - zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Robert Kurowidzki OSPPE - duchovný správca školy

 

Ekonomické oddelenie:

Beáta Kluková - personalistka
Slávka Jančovičová - ekonómka


Triednictvo na I. stupni:

I.A Mgr. Eva Bajzíková 1.- 4. roč.
I. B Mgr. Janka Králiková 1.- 4. roč.
II.A Mgr. Mária Grmanová 1.- 4. roč.
II.B PaedDr. Lenka Krajčová 1.- 4. roč.
III.A Mgr. Janka Rumanová 1.- 4. roč.
III.B Mgr. Július Hanko 1.- 4. roč.
IV.A Mgr. Janka Bošanská 1.- 4. roč.
IV.B Mgr. Janette Thomasová 1.- 4. roč.

Triednictvo na II. stupni:

V. A Mgr. Soňa Košíková MAT - KNB
V. B Mgr. Zuzana Sucháňová - výchovná poradkyňa MAT - VYV
VI. Ing. Lucia Poláčiková BIO
VII. Mgr. Juraj Kamenický ANJ - TAL
VIII.A PaedDr. Katarína Korecová  SJL - HUV
VIII.B Mgr. Ľuboš Ďurnek SJL - DEJ
IX. Mgr. Peter Schwarz TSV


Netriedni učitelia:

Mgr. Jozef Hinzeller KNB - THD
Mgr. Martina Tomanová GEO - NEJ
Mgr. Miroslav Hruška OSPPE KNB
Ing. Lucia Poláčiková BIO
Mgr. Sabína Matušková BIO - CHE

Školský psychológ:

Mgr. Miriama Križmová

Asistentky učiteľa:

Bc. Lucia Švihulová
Ing. Lucia Poláčiková
Mgr. Monika Hrčková
Mgr. Lucia Benková

Vychovávateľky ŠKD:


Eva Dvončová
Eva Šuplatová
Mgr. Magdaléna Sílešová
Bc. Lucia Švihulová

Centrum voľného času:

Bc. Lucia Švihulová
Mgr. Magdaléna Sílešová

 

Školská jedáleň:

Katarína Mikulová - vedúca jedálne
Darina Zvalová - hlavná kuchárka
Zuzana Poláková  
Jana Nemethyová  

Školník:

Vladimír Vavák

Upratovačky:

Oľga Schwarzová
Kvetoslava Kurilová
Jana Babčanová