indexdane
dane

Vážení rodičia, 

zákon Vám dáva možnosť darovať 2 % z Vašich daní z príjmov ľubovoľnej neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ sv. Ladislava. Je to spôsob, ktorým nám môžete vyjadriť Vašu priazeň a dôveru.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože inak by ste celú daň odviedli štátu.


Pre nás je to však Vaša konkrétna materiálna pomoc a v roku 2023 sme z príspevkov od Vás kúpili:


- pomôcky na matematiku: 2 pravítka s ryskou, 10 sád penových kociek,  10 žiackych europokladní


- pomôcky na prírodovedné predmety:  4 mapy, 15 buzol,  5 mikroskopov, krycie a podložné sklíčka, Lugolov roztok, filtračný a indikačný papier, chemikálie, digitálnu váhu


- pomôcky na telesnú výchovu: 2 prenosné basketbalové koše, 3 basketbalové lopty, 8 florbalových hokejok, 15 švihadiel   

- učebnice a pracovné zošity: na prípravu na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka, na pracovné vyučovanie pre 4.ročník

Toto všetko sa podarilo zabezpečiť len vďaka Vašej podpore.


Ako postupovať: 


Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie robí za Vás zamestnávateľ: 

  1. Do 15. 2.  2024  požiadajte Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. 
  2. Vyplňte Vaše údaje do tlačiva „Vyhlásenia o poukázaní  2 % dane“. 
  3. Vyžiadajte si od Vášho zamestnávateľa  „Potvrdenie  o zaplatení dane“. 
  4. Obe tlačivá zašlite do 30. 4. 2024 daňovému úradu podľa Vášho bydliska (alebo do školy). 

Ak si podávate daňové priznanie sami: 

 1. V daňovom priznaní pre FO vyplňte kolónky na poukázanie 2 % dane v prospech 1 prijímateľa 
  Obchodné meno a názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole sv. Ladislava 
  Sídlo:   Lipová 3868/10, 955 01 Topoľčany 
  IČO:

  173196170612 

  Právna forma:    Občianske združenie
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  

(spravidla do 31. 3. 2024) na daňový úrad  podľa Vášho bydliska. 

V prípade potreby si môžete stiahnuť ďalšie tlačivá na poukázanie 2 % dane .
Všetkým darcom vopred ďakujeme.