indexAktuality
<--11/28 -->
Vážime

Vážime si starších

8.Nov.2017

Prišla jeseň a s ňou akoby vyúčtovanie, aký bol rok, akí sme boli. Zastavme sa na chvíľu a porozmýšľajme koľko času sme strávili so starými rodičmi, s vnúčatami, so svojimi najbližšími. Žiaci a učitelia zo ZŠ sv. Ladislava sa preto s veľkou radosťou stretli v škole, ale i mimo nej s ochotnými starými rodičmi, ktorí prijali naše pozvanie na premostenie hraníc veku a počas mesiaca október pripravili sebe i žiakom neopakovateľné chvíle, plné múdrosti, nadšenia a radosti. Náš spoločný čas sa stal svetlom a nádejou, že láska, ľudskosť, tradície i rešpekt k múdrosti a skúsenosti pretrvá. Počas uplynulých týždňov sme sa naučili, že ak je život knihou, ktorú píšeme, mal by byť knihou snov. A aj keď sa nenaplnia všetky z nich, príbeh bude stále úžasný.

Mgr. Juraj Kamenický