indexAktuality
<--10/28 -->
Dnes

Dnes je Mikuláš

6.Dec.2017

Kto poslúchal a dostane sladkú odmenu? To, kto si ju naozaj zaslúži si preverili čerti s ostrými vidlami a rohami a svojimi reťazami spútali tých, ktorí boli nie vždy dobrí. Neunikol im nikto a výkriky sa niesli po chodbách celej školy. Na pomoc deťom tak museli prísť krásni anjeli, ktorí čertov odohnali a pripravili cestu pre svätého Mikuláša. Ten po preverení troch podmienok - dobrých skutkov, básničky a modlitby, deti obdaroval sladkým balíčkom a zaželal im krásne Vianoce.

Mgr. Juraj Kamenický