indexAktuality
<--12/28 -->
Družinári

Družinári vítali prvákov

2.Nov.2017

V októbri sa konala všetkými obľúbená zoznamovacia diskotéka zameraná na prijímanie nových prvákov do veľkej rodiny družinárov. Žiaci 1.A a 1.B sa v úvode predstavili svojim starším spolužiakom. Najskôr mali trochu trému, ale tá postupne opadla. Spoločne sme sa zabavili, zmerali si sily pri viacerých súťažiach a samozrejme nesmelo chýbať obľúbené občerstvenie. Hostina to bola naozaj pestrá a bohatá a to vďaka rodičom, ktorí neváhali svojim deťom napiecť a pripraviť rôzne dobroty. Aj touto cestou sa chceme zvlášť poďakovať prváckym rodičom a starým rodičom, vďaka ktorým mali deti plné brušká. Ich rozžiarené očká svedčili o tom, že sa diskotéka naozaj vydarila.

Mgr.Magdaléna Sílešová