indexškolská knižnica
Tábor sa uskutoční, pokiaľ nedôjde k zhoršeniu epidemiologickej situácie. Pre prípadných záujemcov sú ešte voľné miesta. Prosíme prihlásených účastníkov zaplatiť poplatok do konca júna na č. účtu: SK 45 0200 0000 0000 4033 3192. Do správy pre prijímateľa zadajte meno Vášho dieťaťa. Po zverejnení podmienok z RÚVZ v súvislosti s organizovaním detských táborov Vás budeme ďalej informovať a pošleme Vám príslušné tlačivá.

 

 

prihláška

O všetkých nových skutočnostiach Vás budeme ihneď informovať.

 

Letný detský kresťanský TÁBOR
Dubník – Stará Turá
05.07. – 12.07. 2020


Milí rodičia, deti a mládež!
Máme tu opäť letný farský tábor! A to trinásty ročník. Tábor organizuje Centrum voľného času pri ZŠ sv. Ladislava  v spolupráci s farnosťou a mládežou pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 do 15 rokov (t.j. 1. až 9. ročník ZŠ). Tábor sa uskutoční od nedele 05.07. do nedele 12.07. 2020.
Aj tento rok sme sa rozhodli pre nové miesto: Rekreačné zariadenie Javorinka, v rekreačnej oblasti Dubník (pod Veľkou Javorinou), pri meste Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zariadenie sa nachádza v blízkosti rovnomennej vodnej nádrže Dubník I a v pohorí Biele Karpaty. Čaká nás trávnaté, pieskové a volejbalové ihrisko, dve asfaltové ihriská, ohnisko s grilom, preliezačky, spoločenské miestnosti (v prípade zlého počasia). Na kúpanie nám poslúžia 2 nafukovacie bazény alebo spomínaná vodná nádrž. Viac informácií o zariadení nájdete na: http://www.javorinka.sk/ .
Čo ponúkame?
Ubytovanie v chate (7 nocí), stravu 5x denne, pitný režim, zábavu, rekreáciu, šport, turistiku, kúpanie, hry, modlitbu, sv. omše a kopu zážitkov v náručí prírody. O Vaše dieťa sa postará dlhoročný tím animátorov (niektorí z nich sú s nami od prvých ročníkov tábora či už ako účastníci alebo animátori ) a kvalifikovaný zdravotník - lekár.
Koľko to bude stáť?
Cena na jedno dieťa je 160,- €. Zľava pre žiakov našej školy je 10,- €.  Súrodenecká zľava je 10,- € pre ďalšieho zo zúčastnených súrodencov.
Prihláška a platba
Vyplnené prihlášky odovzdajte na sekretariáte ZŠ sv. Ladislava. Pre žiakov z iných škôl je súčasťou prihlášky aj súhlas dotknutej osoby. Prihláška je iba predbežná. Spolu s prihláškou je potrebné uhradiť zálohu 50 (prípadne hneď uhradiť celú sumu.) Záväznou sa stane po uhradení celého účastníckeho poplatku. Posledný termín, kedy možno uhradiť účastnícky poplatok za tábor, je utorok 30. júna 2020. (Chata má limitovanú kapacitu, preto do tábora môžeme vziať maximálne 90 detí.)
číslo účtu: SK45 0200  0000 0000 4033 3192
variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
poznámka pre prijímateľa: meno dieťaťa
Za tábor môžete zaplatiť aj v hotovosti na sekretariáte školy, prosíme však, ak je to možné, aby ste použili platbu na účet, pretože prijímanie väčšieho množstva platieb v hotovosti je časovo náročné.

Kontakt:
ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany,
tel: 038/5328896,  mail: zs.sv.ladislava.to@gmail.com,
počas tábora:  0910 852 262 (číslo bude aktívne len počas trvania tábora)
Počas tábora Vám budú telefonicky k dispozícii aj vedúci skupiniek, do ktorých budú deti rozdelené – kontakty priamo na nich môžete získať pri autobuse pred odchodom do tábora. Chceme Vás upozorniť, že vedúci skupiniek majú počas dňa v tábore veľa rozličných povinností. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si s nimi dohodli vopred (ešte pri autobuse pred odchodom do tábora) zvyčajný čas, kedy ich budete kontaktovať.
Čo si zobrať do tábora:
Kartičku poistenca - kópiu, vyhlásenie zákonného zástupcu o neinfekčnosti dieťaťa a potvrdenie od lekára. Tieto 3 dokumenty prosíme odovzdať vedúcim pri autobuse pred odchodom do tábora (bez týchto dokumentov nemôže dieťa do tábora nastúpiť). Vyhlásenie zákonného zástupcu o neinfekčnosti dieťaťa treba vyplniť a podpísať v deň odchodu do tábora. Potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako 1 mesiac od dňa začiatku tábora.
Ak dieťa užíva lieky, treba to nahlásiť a odovzdať ich lekárovi pri autobuse pred odchodom do tábora.

Odporúčaná výbava:

  • uterák, hygienické potreby
  • ½ l umelohmotnú fľašu na vodu
  • plavky, krém na opaľovanie
  • malý ruksak
  • objednané slnečné počasie, dáždnik alebo pršiplášť pre istotu
  • oblečenie na 8 dní + teplejšie oblečenie pre istotu
  • pevná obuv, pokrývka hlavy, (repelent proti kliešťom)
  • nezabudnúť na dobrú náladu
  • vreckové podľa uváženia rodičov
  • prezúvky

Upozornenie:
Veci ako fotoaparát, mobil, tablet a inú elektroniku alebo cennosti,si deti môžu zobrať len na vlastnú zodpovednosť.
Základná škola si vyhradzuje právo vylúčiť dieťa z tábora, v prípade správania ohrozujúceho bezpečnosť iných detí, alebo správania spôsobujúceho škodu.


Odchod:

nedeľa 05.07. 2020

o 13.00 hod

 

- parkovisko ZŠ sv. Ladislava

 

Príchod:   

nedeľa 12.07. 2020

medzi 15.30 a 16.00 hod

 

- parkovisko ZŠ sv. Ladislava