indexškolská knižnica

Denný TÁBOR
v čase od 8,00 do 16,00 hod.
19.8. – 23.8. 2019

Milí rodičia, deti a mládež!

Z dôvodu zatiaľ nízkej účasti nie je isté, či sa letný školský tábor (19.-23. august) uskutoční. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke školy. Poplatok za tábor sa z toho dôvodu bude platiť až v prvý deň tábora. Ďakujeme za pochopenie.

Poplatok je 50€ . V cene je zahrnutý materiál, obedy v ŠJ, občerstvenie počas dňa, autobusový výlet. Oblečenie detí je potrebné prispôsobiť programu - športové aktivity, tvorivé dielne, vodné hry, výlet na Babicu, vychádzky. Odporúčame staršie oblečenie a priniesť aj náhradné na prezlečenie. Tábor sa uskutoční v priestoroch ZŠ sv. Ladislava, vychádzky do okolia.

Dieťa môžete prihlasiť mailom alebo telefonicky.