index


x

Je tu Deň vody --text

x

Je tu Deň vody

22.Mar.2022

Aj tento rok sme si so žiakmi našej školy pripomenuli vzácnosť vody cez aktivity, ktoré pre nás pripravila p. učiteľka L. Poláčiková. To, že nám táto téma nie je ľahostajná sme symbolicky vyjadrili aj oblečením sa do odevu modrej farby. Mladší žiaci s nadšením kreslili obrázky s tematikou potreby vody pre každodenný život, vypĺňali pracovné listy, riešili príklady o rastlinách a živočíchoch žijúcich vo vode. Starší sa venovali iným, ich veku primeraným činnostiam ako napríklad: tvorili pojmové mapy v tvare kvapiek o význame vody pre človeka, niektorí absolvovali prednášku o podzemnej vode, ďalší si zase vyskúšali filtráciu vody. Výsledky jednotlivých aktivít sú momentálne nielen zaujímavou ozdobou priestorov našej školy, no najmä nám denne pripomínajú akým vzácnym darom voda je.

Mgr. Janka Bošanská

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

x

Je tu Deň vody

22.Mar.2022

Aj tento rok sme si so žiakmi našej školy pripomenuli vzácnosť vody cez aktivity, ktoré pre nás pripravila p. učiteľka L. Poláčiková. To, že nám táto téma nie je ľahostajná sme symbolicky vyjadrili aj oblečením sa do odevu modrej farby. Mladší žiaci s nadšením kreslili obrázky s tematikou potreby vody pre každodenný život, vypĺňali pracovné listy, riešili príklady o rastlinách a živočíchoch žijúcich vo vode. Starší sa venovali iným, ich veku primeraným činnostiam ako napríklad: tvorili pojmové mapy v tvare kvapiek o význame vody pre človeka, niektorí absolvovali prednášku o podzemnej vode, ďalší si zase vyskúšali filtráciu vody. Výsledky jednotlivých aktivít sú momentálne nielen zaujímavou ozdobou priestorov našej školy, no najmä nám denne pripomínajú akým vzácnym darom voda je.

Mgr. Janka Bošanská