index


x

Súťažíme v stavaní LEGA --text

x

Súťažíme v stavaní LEGA

11.Feb.2022

Lego - hra, ktorá nikdy neomrzí. Každý rok organizujeme v ŠKD súťaž v stavaní lega. Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila zabaviť sa spoločne, prebehla súťaž v každom oddelení zvlášť. Deti si priniesli svoje obľúbené lego stavebnice a v určitom časovom limite postavili rôzne stavby, záhradky, dopravné prostriedky, kúpalisko či domčeky. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenené.

Mgr. Magdaléna Sílešová

Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme
Súťažíme

x

Súťažíme v stavaní LEGA

11.Feb.2022

Lego - hra, ktorá nikdy neomrzí. Každý rok organizujeme v ŠKD súťaž v stavaní lega. Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila zabaviť sa spoločne, prebehla súťaž v každom oddelení zvlášť. Deti si priniesli svoje obľúbené lego stavebnice a v určitom časovom limite postavili rôzne stavby, záhradky, dopravné prostriedky, kúpalisko či domčeky. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenené.

Mgr. Magdaléna Sílešová