index


x

Beseda s p. Robertom Žilíkom --text

x

Beseda s p. Robertom Žilíkom

25.Mar.2019

Dňa 25. marca sa na našej škole uskutočnila beseda pána Roberta Žilíka, významného hudobníka, básnika, zberateľa, lokálpatriota, človeka, ktorý žije tradičnou kultúrou. Jej témou bolo obdobie 1. svetovej vojny s presahom k osobnosti M. R. Štefánika. Pán Žilík má informácie od pamätníkov a tak nám porozprával aký bol život počas Veľkej vojny, aké starosti i veselé chvíle zažívali vojaci a legionári, zaspieval nám ich smutnú pieseň a zdôraznil, aký poklad máme v osobnosti velikána Štefánika. Pre žiakov prvého stupňa si spolu s manželkou pripravil hru na tradičných hudobných nástrojoch a oboznámil ich s ľudovými tradíciami našich predkov. Srdečne ďakujeme za priblíženie časov minulých a za pripomenutie, že pamäť národa je ukrytá v knihách.

Mgr. Juraj Kamenický

Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda
Beseda

x

Beseda s p. Robertom Žilíkom

25.Mar.2019

Dňa 25. marca sa na našej škole uskutočnila beseda pána Roberta Žilíka, významného hudobníka, básnika, zberateľa, lokálpatriota, človeka, ktorý žije tradičnou kultúrou. Jej témou bolo obdobie 1. svetovej vojny s presahom k osobnosti M. R. Štefánika. Pán Žilík má informácie od pamätníkov a tak nám porozprával aký bol život počas Veľkej vojny, aké starosti i veselé chvíle zažívali vojaci a legionári, zaspieval nám ich smutnú pieseň a zdôraznil, aký poklad máme v osobnosti velikána Štefánika. Pre žiakov prvého stupňa si spolu s manželkou pripravil hru na tradičných hudobných nástrojoch a oboznámil ich s ľudovými tradíciami našich predkov. Srdečne ďakujeme za priblíženie časov minulých a za pripomenutie, že pamäť národa je ukrytá v knihách.

Mgr. Juraj Kamenický