index


x

Úcta k starším u ôsmakov --text

x

Úcta k starším u ôsmakov

17.Oct.2018

Októbrové aktivity ôsmakov sa upriamili na vzdanie úcty svojim blízkym - skôr narodeným príbuzným. Oni vo svojom živote tvrdou prácou a odriekaním budovali lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Uvedomili si to aj spolužiaci Šimona Baga na návšteve u jeho babky - pani Anny Bajzíkovej v Nemčiciach, ktorá všetkých pohostila chutným pečivom a koláčikmi, porozprávala o živote, stolovaní, obliekaní a tradíciách z čias jej mladosti. Podaktorí sa odeli do krojov, ktoré vlastní milá pani hostiteľka. Iní naši spolužiaci zasa plietli pekné zvončeky u starej mamy Emky Halovej – pani Anny Pakšiovej. Tá tiež piekla, aby zasýtila a pohostila nezvyčajnú juniorskú návštevu. Obom dámam za pohostinnosť, chvíľky radostného spomínania a lásku, ktorou nás hostili, pekne ďakujeme a želáme veľa zdravia, pohody a spokojností!

Mgr. Ľuboš Ďurnek

Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta
Úcta

x

Úcta k starším u ôsmakov

17.Oct.2018

Októbrové aktivity ôsmakov sa upriamili na vzdanie úcty svojim blízkym - skôr narodeným príbuzným. Oni vo svojom živote tvrdou prácou a odriekaním budovali lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Uvedomili si to aj spolužiaci Šimona Baga na návšteve u jeho babky - pani Anny Bajzíkovej v Nemčiciach, ktorá všetkých pohostila chutným pečivom a koláčikmi, porozprávala o živote, stolovaní, obliekaní a tradíciách z čias jej mladosti. Podaktorí sa odeli do krojov, ktoré vlastní milá pani hostiteľka. Iní naši spolužiaci zasa plietli pekné zvončeky u starej mamy Emky Halovej – pani Anny Pakšiovej. Tá tiež piekla, aby zasýtila a pohostila nezvyčajnú juniorskú návštevu. Obom dámam za pohostinnosť, chvíľky radostného spomínania a lásku, ktorou nás hostili, pekne ďakujeme a želáme veľa zdravia, pohody a spokojností!

Mgr. Ľuboš Ďurnek