index


x

Dentálna hygiena --text

x

Dentálna hygiena

22.Mar.2017

O tom, že dentálna hygiena nie je iba o paste a kefke prišla žiakov prvého, piateho a ôsmeho ročníka oboznámiť dentálna hygienička, pani Sloviaková. Všetkým skontrolovala kvalitu zubných kefiek, ktoré používajú a zároveň ich chrupu a každému individuálne poradila ako sa o svoje zuby starať. Názorná ukážka všetkých veľmi zaujala a veríme, že títo mladí ľudia budú pomoc zubného lekára potrebovať čo najmenej.

Mgr. Juraj Kamenický

Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna
Dentálna

x

Dentálna hygiena

22.Mar.2017

O tom, že dentálna hygiena nie je iba o paste a kefke prišla žiakov prvého, piateho a ôsmeho ročníka oboznámiť dentálna hygienička, pani Sloviaková. Všetkým skontrolovala kvalitu zubných kefiek, ktoré používajú a zároveň ich chrupu a každému individuálne poradila ako sa o svoje zuby starať. Názorná ukážka všetkých veľmi zaujala a veríme, že títo mladí ľudia budú pomoc zubného lekára potrebovať čo najmenej.

Mgr. Juraj Kamenický