index


x

Hviezdoslavov Kubín --text

x

Hviezdoslavov Kubín

13.Mar.2017

V pondelok 13. marca 2017 sme znovu po roku mohli privítať v našej školskej knižnici recitátorov umeleckého slova. V dvoch formách – v poézii a v próze sa nám predstavilo svojimi recitáciami 28 recitátorov v troch kategóriách. Stretnutie priateľov umenia rétoriky bolo príjemným zistením, že kniha je ešte stále dobrým priateľom našich detí a mládeže. Dokázali nám, že nielen čítajú, ale vedia príbehy a básne pútavo podať poslucháčom. Ďakujeme za umelecký zážitok a postupujúcim do obvodného kola prajeme veľa úspechov. Sú to - Poézia: I. kategória: Stanislava Keptúnová, II. kategória: Ján Krajčo, III. kategória: Ema Králiková. Próza: I. kategória: Nina Kováčová, II. kategória: Laura Králiková, III. kategória: Laura Valachová.

PaedDr. Katarína Korecová

Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov

x

Hviezdoslavov Kubín

13.Mar.2017

V pondelok 13. marca 2017 sme znovu po roku mohli privítať v našej školskej knižnici recitátorov umeleckého slova. V dvoch formách – v poézii a v próze sa nám predstavilo svojimi recitáciami 28 recitátorov v troch kategóriách. Stretnutie priateľov umenia rétoriky bolo príjemným zistením, že kniha je ešte stále dobrým priateľom našich detí a mládeže. Dokázali nám, že nielen čítajú, ale vedia príbehy a básne pútavo podať poslucháčom. Ďakujeme za umelecký zážitok a postupujúcim do obvodného kola prajeme veľa úspechov. Sú to - Poézia: I. kategória: Stanislava Keptúnová, II. kategória: Ján Krajčo, III. kategória: Ema Králiková. Próza: I. kategória: Nina Kováčová, II. kategória: Laura Králiková, III. kategória: Laura Valachová.

PaedDr. Katarína Korecová