index


x

Deň školských knižníc --text

x

Deň školských knižníc

24.Oct.2016

Ministerstvo školstva vyhlásilo tento školský rok za Rok čitateľskej gramotnosti. Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný knihe. Tento deň je vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls v roku 1999, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Na podporu vzťahu detí k čítaniu organizovalo ministerstvo aktivitu - spoločné čítanie rozprávky v triedach. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity. Žiaci na prvom stupni si spoločne prečítali ľubovoľnú rozprávku. Na I. aj II. stupni sa na všetkých vyučovacích hodinách venovali aktivitám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V pondelok, utorok a v stredu si mohli žiaci počas veľkej prestávky prísť čítať do knižnice. Kto chcel, mohol si namaľovať na výkres ilustráciu obľúbenej knižky a priniesť ju do knižnice. Ďalšou aktivitou bolo obkresliť si svoje chodidlo na výkres alebo farebný papier, vystrihnúť ho a vpísať doň názvy kníh, ktoré žiaci prečítali. Zo stôp sme vytvorili chodník s názvom "Po stopách našich kníh."

Mgr. Eva Bajzíková

Deň
Deň
Deň
Deň
Deň

x

Deň školských knižníc

24.Oct.2016

Ministerstvo školstva vyhlásilo tento školský rok za Rok čitateľskej gramotnosti. Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný knihe. Tento deň je vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls v roku 1999, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Na podporu vzťahu detí k čítaniu organizovalo ministerstvo aktivitu - spoločné čítanie rozprávky v triedach. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity. Žiaci na prvom stupni si spoločne prečítali ľubovoľnú rozprávku. Na I. aj II. stupni sa na všetkých vyučovacích hodinách venovali aktivitám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V pondelok, utorok a v stredu si mohli žiaci počas veľkej prestávky prísť čítať do knižnice. Kto chcel, mohol si namaľovať na výkres ilustráciu obľúbenej knižky a priniesť ju do knižnice. Ďalšou aktivitou bolo obkresliť si svoje chodidlo na výkres alebo farebný papier, vystrihnúť ho a vpísať doň názvy kníh, ktoré žiaci prečítali. Zo stôp sme vytvorili chodník s názvom "Po stopách našich kníh."

Mgr. Eva Bajzíková