index


x

Aj my sme už čitatelia --text

Aj
Aj
Aj
Aj
Aj