indexAktuality
<--8/28 -->
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie zberu papiera za 1. polrok

31.Jan.2018

Mesiac október už tradične patrí na našej škole zberu papiera. V posledných rokoch sme zaznamenali úbytok nazbieraného množstva, ale tento polrok to bolo celkom iné a do zberu sa zapojilo viac žiakov. Je možné, že silnou inšpiráciou bola sľúbená torta pre víťaznú triedu, ktorou sa stala 1.B s množstvom 2.009 kg papiera. Najlepšími jednotlivcami boli Simon Merašický 1.B (959 kg), Oliver Goga 1.A (680kg) a Rudko Karaba 3.r. (469 kg). Víťaznej triede gratulujeme a zároveň ďakujeme deťom aj rodičom, ktorí týmto spôsobom prispeli k vylepšeniu finančnej situácie školy.

Mgr.Magdaléna Sílešová