index


zs ladislava

Deň otvorených dverí

23.1.2020 od 9,00 do 11,00 pozývame budúcich prvákov a ich rodičov!

Elektronická žiacka knižka

Prihlásenie cez stránku
www.zs-ladislava.edupage.org

Lipová 3868
955 01 TOPOĽČANY

tel: 038/532 88 96
školská jedáleň: 0910 842 715
zs.sv.ladislava.to@gmail.com